Thu hồi Bạch Hoa Hồng

Tại sao thu Thu hồi Bạch Hoa Hồng? Bạch hoa hồng,một thương hiệu mỹ phẩm...