Bạch hoa hồng có bán ở tiệm thuốc tây không?

Bạch hoa hồng có bán ở tiệm thuốc tây không? Bạch hoa hồng, một loại...